INOX GIA DỤNG

INOX CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Hotline
Chức vụ: P. Kinh Doanh
Di động: 0903 004 771
0903 655510
Điện Thoại:
02746262183
Fax:
02746262183
Địa chỉ:
Số 11A, Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Thông tin công ty
Công Ty TNHH MTV Inox Thép Hữu Sáng
Địa chỉ:
Số 11A, Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
02746262183
Fax:
02746262183

Bản đồ chỉ đường